Videndeling

Én af de vigtigste opgaver for DMSG er at sikre videndeling i, og uden for, det faglige miljø. DMSG bruger i den forbindelse nedenstående værktøjer, for at sikre at den nødvendige viden rammer den rigtige målgruppe på det rigtige tidspunkt.

DMSGs hjemmeside

På DMSG’s hjemmeside er der adgang til kliniske retningslinjer for diagnostik og behandling af myelomatose og beslægtede sygdomme.

Årsrapporterne

DMSG’s årsrapporter udsendes til alle medlemmer af Dansk Hæmatologisk Selskab, de medicinske fakulteter, universitetsbiblioteker, sygehus- og afdelingsledelser, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Folketingets Sundhedsudvalg, Kræftens Bekæmpelse, patientforeningen Dansk Myelomatose Forening samt andre nationale og internationale samarbejdspartnere.

Samarbejde med patientforening

DMSG har et uformelt samarbejde med Dansk Myelomatose Forening, som er den danske patientforening for myelomatose, og medlemmer af DMSG holder jævnligt foredrag til møderne i patientforeningen.

Kræftens Bekæmpelse

DMSG har samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse i at revidere informationspjecen om myelomatose.

Andre aktiviteter som fremmer videndeling

Derudover bidrager DMSG’s medlemmer med foredrag ved nationale og internationale møder, samt undervisning ved de specialespecifikke kurser for uddannelseslæger i hæmatologi.