Tidlig varsling

Én af DMSGs opgaver er at overvåge forskningsfeltet indenfor myelomatose, og rette opmærksomheden mod de nye vigtige diagnostiske metoder og behandlinger som er under afgørende afprøvning.

Som led i denne opgave, udarbejder DMSG indberetninger og mini MTV’er vedr. nye medicinske behandlinger til KRIS udvalget ved Danske Regioner. Dette arbejde er medvirkende til, på et evidentbaseret grundlag, at sikre hurtig implementering af nye medicinske behandlinger, til glæde for danske patienter.