Møder

Der afholdes årligt 2 plenummøder, hvor hele DMSG gruppen mødes. Disse plenummøder udgør kernen i den tværfaglige tilgang til at løse de opgaver som defineres af formålsparagrafferne for DMSG.

DMSG plenummøder er åbne for alle interesserede fagpersoner, men ikke for offentligheden eller lægemiddelindustrien.

Plenum og bestyrelsen kan nedsætte særlige ad hoc udvalg til at arbejde med særlige problemstillinger.

For at tilmelde dig DMSG mailingliste, og dermed modtage invitation og dagsorden til DMSG plenummøder, kan du tilmelde dig som DMSG medlem her på hjemmesiden eller sende en mail med kontaktoplysninger, stilling og ansættelsessted til lægesekretær Rita Nees på mail: rita.brandt.nees@regionh.dk