Kontakt

Rita Nees
sekretær

Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet

rita.brandt.nees@regionh.dk