Eksperimentel forskning

På baggrund af den øgede nationale samt internationale forskningsaktivitet i de sygdomsbiologiske aspekter af myelomatose, er der er i den seneste årrække kommet ny viden om de patogenetiske og patofysiologiske mekanismer som muliggør kræftcellernes vækst og overlevelse ved myelomatose. Disse fremskridt har forbedret diagnostik og prognosticering af myelomatose. Ligeledes forventes det at behandlingsmulighederne inden for de kommende år også vil blive forbedret, f.eks. gennem implementering af individualiseret målrettet behandling (targeted therapy).

Den eksperimentelle forsknings betydning

Udvikling af ny medicin sker typisk med afsæt i eksperimentel laboratorieforskning – specielt forskning i sygdommens biologi – hvilket understreger vigtigheden af laboratorieforskning. I Danmark er der en meget aktiv forskningsaktivitet i de biologiske aspekter ved myelomatose, samtidig med at der er aktive myelomatose-forskere på internationalt niveau i alle landets regioner. Dette har været medvirkende til at skabe et meget frugtbart samarbejde i DMSG og vil fremover skabe endnu flere forskningsmuligheder og synergieffekter.

Eksperimentel forskning og DMSG

En af opgaverne for DMSG ift. eksperimentel forskning er at koordinere forskningsindsatsen og udnytte de kompetencer og ekspertiser som allerede findes i Danmark. Dette vil skabe synergieffekter og fremme mulighederne for at indgå i internationale forskningssamarbejder.